وضعیت موجودی محصول


توضیحات

میکروکنترلر

1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترار  ارزان قیمت 32 بیتی Cortex-M0
1 امتیاز(ها)
MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 8KB Flash 3.3V/5V 32-Pin LQFP Tray STM8S003K3T6C کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S903K3T6C /اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M4 STM32 F4 Microcontroller IC 32-Bit 180MHz 1MB (1M x 8) FLASH 176-LQFP (24x24) میکرو اوریجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر 100 درصد اورجینال stm32f103rct6
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM8S103K3T3C  8 Bit Microcontroller, Access Line, STM8S1xx, 16 MHz, 8 KB, 1 KB, 32 Pins, LQFP
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ARM® Cortex®-M7 STM32 F7 Microcontroller IC 32-Bit 216MHz 1MB (1M x 8) FLASH 176-LQFP (24x24) اوریجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32f103RET6 Cortex-m3 اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر 100 درصد اورجینال STM32F103ZET6 کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
STM32 Series 32-bit 512 kB Flash 192 kB RAM ARM Based Microcontroller - LQFP-144
1 امتیاز(ها)
ناموجود
STM32F051R8T6 32bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 64 kB Flash, 8 kB RAM, 64-Pin LQFP
1 امتیاز(ها)
ARM Cortex -M4 STM32 F4 Microcontroller IC 32-Bit 180MHz 2MB (2M x 8) FLASH 208-LQFP (28x28)
2 امتیاز(ها)
ناموجود
STM32 Series 32-bit 1 MB Flash 192 kB RAM ARM Based Microcontroller - LQFP-100
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM8AF5288TAY/ اورجینال STM8AF5288TAY - 8 Bit Microcontroller, STM8AF, 24 MHz, 64 KB, 6 KB, 48 Pins, LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103F2P6/ اورجینال STM8S103F2P6 - 8 Bit Microcontroller, STM8S, 16 MHz, 4 KB, 1 KB, 20 Pins, TSSOP
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F103T8U6/ اورجینال STM32F103T8U6-ARM 32-bit Cortex-M3 CPU
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32L151CBU6  /اورجینال ARM® Cortex®-M3 STM32L1 Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-UFQFPN (7x7)
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F030C6T6 / اورجینال STM32F0 Series 32-Bit ARM® Cortex®-M0 Microcontrollers, STMicroelectronics
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلرSTM32F030R8T6 / اورجینال STM32F0 Series 32-Bit ARM® Cortex®-M0 Microcontrollers, STMicroelectronics
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L052C6T6 /اورجینال STM8L052C6 Series 2 kB RAM 32 kB Flash 41 I/O 8-Bit Microcontroller - LQFP-48
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F031K6U6/ اورجینال ARM® Cortex®-M0 STM32F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-UFQFPN (5x5)
1 امتیاز(ها)
STM32F207ZGT6 ARM Microcontroller, Ethernet MAC, Camera Interface, STM32 Family STM32F2 Series Microcontrollers
1 امتیاز(ها)
STM32F Series 128 kB Flash 16 kB RAM ARM Based 32-Bit Microcontroller - LQFP-100
1 امتیاز(ها)
ARM Microcontroller,STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers,ARM Cortex-M3,32bit,36 MHz
1 امتیاز(ها)
STM32F205RET6   ARM Microcontroller, STM32 Family STM32F2 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M3, 32bit, 120 MHz
1 امتیاز(ها)
STMicroelectronics STM32F205VET6, 32bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 120MHz, 512 kB Flash, 100-Pin LQFP
2 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M0 STM32 F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB (64K x 8) FLASH  میکرو اوریجینال
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ARM® Cortex®-M4 STM32F3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)- کویرالکترونیک
STM32H750IBK6  -ARM® Cortex®-M7 STM32H7 Microcontroller IC 32-Bit 400MHz 128KB (128K x 8) FLASH 176+25UFBGA (10x10)
ناموجود
میکروکنترلر stm32f767vit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32f765vit6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32f730r8t6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F767zgt6 /اورجینال -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f769igt6 /اورجینال -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلرstm32f730v8t6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرstm32f777zit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلرstm32f767bit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32h743vit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32h750vbt6 - اورجینال-New and original+گارانتی
3 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32h743iit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F042C6T6 اورجینال این میکروکنترلر 100 درصد اورجینال و دارای گارنتی می باشد
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر stm32f030cct6 اورجینال این میکروکنترلر 100 درصد اورجینال و دارای گارنتی می باشد
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ARM® Cortex®-M7 STM32F7 Microcontroller IC 32-Bit 216MHz 2MB (2M x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F429ZIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32L476RGT6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F334R8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
میکروکنترلر STM32H743ZIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F446RET6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F042K6T6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32L053R8T6  - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F303RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F746BGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f429ZGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f407ZGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32f405VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی