وضعیت موجودی محصول


توضیحات

بردهای NXP

بردهای آموزشی و کاربردی خانواده nxp-lpc

بردهای NXP 

9 محصول وجود دارد.
6 امتیاز(ها)
برد کاربردی  LPC1788 جدید ورژن 5-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
هدر برد EWB_LPC1768-Header - کویر الکترونیک
2 امتیاز(ها)
برد کاربردی  LPC1788 جدید ورژن 5.1-کویرالکترونیک LPC1788-EWB-H-Rev5.1
1 امتیاز(ها)
ناموجود
برد آموزشی Cortex-M3  LPC1768 با مثالهای راه انداز-کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
برد کاربردی  LPC1788- کویر الکترونیک
نمایش 1 - 9 از 9 مورد