وضعیت موجودی محصول


توضیحات

بردهای NXP

بردهای آموزشی و کاربردی خانواده nxp-lpc

بردهای NXP 

8 محصول وجود دارد.
1 امتیاز(ها)
هدر برد EWB_LPC1768-Header - کویر الکترونیک
6 امتیاز(ها)
برد کاربردی  LPC1788 جدید ورژن 5-کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
برد کاربردی  LPC1788- کویر الکترونیک
2 امتیاز(ها)
برد کاربردی  LPC1788 جدید ورژن 5.1-کویرالکترونیک LPC1788-EWB-H-Rev5.1
نمایش 1 - 8 از 8 مورد