وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.66 inch

انواع OLED 0.66 inch

OLED 0.66 inch 

6 محصول وجود دارد.
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch White با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch White با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch Blue با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch Blue با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC Interface
نمایش 1 - 6 از 6 مورد