وضعیت موجودی محصول


توضیحات

بردهای STM32

بردهای آموزشی و کاربردی stm32f1,stm32f4و...

بردهای STM32 

55 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
4 امتیاز(ها)
برد کاربردی  stm32f107-EWB-H-REV1.2کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
برد کاربردی و حرفه ای EWB-STM32H750-RGB-V1.0
1 امتیاز(ها)
برد کاربردی  و حرفه ای - EWB-STM32F767-H- REV1.2
1 امتیاز(ها)
برد کاربردی و حرفه ای EWB-STM32H750-LAN-V1.0
3 امتیاز(ها)
برد کاربردی  stm32f429igt6 جدید ورژن 1.2-کویرالکترونیکEWB-STM32F429-H- REV1.2
2 امتیاز(ها)
برد کاربردی EWB STM32F107VCT6  کویرالکترونیک
نمایش 1 - 12 از 55 مورد