وضعیت موجودی محصول


توضیحات

امتیاز وفاداری چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

مجموعه کویر برای مشتریانی که به صورت دائم از این فروشگاه خرید می کنند یک تخفیف ویژه در نظر گرفته است که شما می توانید از هر مرحله قبلی خود از تخفیف حاصل شده استفاده نمائید.

روند کار بدین صورت می باشد که مثلا سفارش شماره یک ثبت و پرداخت که شد در سفارش شماره 2 می توانید از تخفیف حاصل شده در سفارش شماره 1 استفاده کنید.

برای این کار  از اینجا تمامی تخفیف های شما نوشته شده است که می توانید آن را تبدیل به یک فاکتور کنید یعنی اینکه تبدیل به یک کد تخفیف می شود و در پرداخت نهایی در بخش "تخفیف" کد تخفیف را وارد نموده و ثبت را بزنید و تخفیف لحاظ میگردد

توجه:

دوره اعتبار هر امتیاز 60 روز می باشد.