وضعیت موجودی محصول


توضیحات

spi

8 امتیاز(ها)
قابلیت اتصال به FPC  پین-کویرالکترونیک TFT LCD 3.2 MCU SPI-8Bit-16Bit with touch  TFT 3.2 ili9341
2 امتیاز(ها)
قابلیت اتصال به FPC40  پین-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ماژول ENC28j60 -ethernet -با آیسی اورجینال کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
اترنت برد stm32 با آیسی شبکه w5500 با سرعت 10/100mbit
1 امتیاز(ها)
oled 096 inch OLED display module 12864 ssd1306 IIC SPI
1 امتیاز(ها)
0.96inch LCD display Module, IPS screen, 160x80 HD resolution, SPI interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.91 inch Blue با درایور SSD1306 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.91 inch White با درایور SSD1306 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch Blue با درایور SSH1106 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Blue با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Blue با درایور SSD1309 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Yellow با درایور SSD1309 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch White با درایور SSD1309 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch White با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch White با درایور SSH1106 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ بدون تاچ  TFT LCD 2.8 inch - HD-240x320 Without Touch - ILI9341
1 امتیاز(ها)
ماژول 2.8 اینچ با تاچ 2.8inch LCD display Module, 240x320- HD
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ با تاچ  TFT LCD 2.8 inch - HD-240x320 With Touch - ILI9341
1 امتیاز(ها)
ماژول 3.5 اینچ بدون تاچ 3.5inch LCD display Module, 320x480- HD
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch Blue با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch White با درایور SSD1306  و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Blue با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.42 inch White با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.4 اینچ بدون تاچ TFT LCD 2.4 inch -240x320  without touch
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.4 اینچ با تاچ TFT LCD 2.4 inch -240x320  with touch
2 امتیاز(ها)
ناموجود
مینی برد mini Board STM32F103ZET6 با SDRAM/NANdFlash/Nor flash/Spi flash/-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STSPIN32F0251 مخصوص درایور 3 فاز -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STSPIN32F0601 مخصوص درایور 3 فاز -New and original+گارانتی