وضعیت موجودی محصول


توضیحات

spi

8 امتیاز(ها)
قابلیت اتصال به FPC  پین-کویرالکترونیک TFT LCD 3.2 MCU SPI-8Bit-16Bit with touch  TFT 3.2 ili9341
2 امتیاز(ها)
قابلیت اتصال به FPC40  پین-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ماژول ENC28j60 -ethernet -با آیسی اورجینال کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
10/100Base-spi-ethernet
1 امتیاز(ها)
اترنت برد stm32 با آیسی شبکه w5500 با سرعت 10/100mbit
1 امتیاز(ها)
oled 096 inch OLED display module 12864 ssd1306 SPI
2 امتیاز(ها)
ناموجود
مینی برد mini Board STM32F103ZET6 با SDRAM/NANdFlash/Nor flash/Spi flash/-کویرالکترونیک