وضعیت موجودی محصول


توضیحات

spi

8 امتیاز(ها)
ناموجود
السیدی 3.2 اینچ با تاچ با رزولیشن 240x320 و با درایور ili9341 و SPI Interface و قابلیت اتصال به FPC40  پین-کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
ناموجود
السیدی 3.2 اینچ بدون تاچ با رزولیشن 240x320 و با درایور ili9341 و SPI Interface و قابلیت اتصال به FPC40  پین-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.2 اینچ با تاچ TFT LCD 3.2 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.2 اینچ بدون تاچ TFT LCD 3.2 inch without touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
ماژول 3.2 اینچ بدون تاچ 3.2inch LCD display Module without touch - 240x320 Resolution- SPI interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
OLED 0.96 inch display 128x64 / Blue / IIC SPI Parallel / SSD1306 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
OLED  0.96 inch display 128x64 / Yellow&Blue / IIC SPI Parallel / SSD1306 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Blue با رزولیشن 128x64و با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
TFT LCD 1.44 inch - 128x128 Resolution - ST7735S - SPI-کویرالکترونیک
3 امتیاز(ها)
السیدی 1.8 اینچ TFT LCD 1.8 inch - 128x160 SPI - ST7735- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 1.8 اینچ  1.8inch LCD display Module, 128x160 Resolution, SPI interface - ST7735- کویر الکترونیک
2 امتیاز(ها)
ماژول 2.4 اینچ با تاچ 2.4inch LCD display Module, 240x320 Resolution, SPI interface - ILI9341 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
0.96inch LCD display Module, IPS screen, 160x80 HD resolution, SPI interface, ST7735 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.91 inch Blue با رزولیشن 128x32 و با درایور SSD1306 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.91 inch White با رزولیشن 128x32 و با درایور SSD1306 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SH1106 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Yellow با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1309 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch White با رزولیشن 128x64و با درایور SSD1309 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch White با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.3 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SH1106 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ TFT LCD2.8 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI Interface - ILI9341- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 2.8 اینچ با تاچ 2.8inch LCD display Module, 240x320 Resolution- HD - SPI interface - ILI9341 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ TFT LCD 2.8 inch with touch, 240x320 Resolution , SPI Interface - ILI9341- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 3.5 اینچ بدون تاچ 3.5inch LCD display Module Without Touch, 320x480 Resolution- HD - SPI interface - ILI9486L - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.66 inch Blue با رزولیشن 64x48 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch White با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306  و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.42 inch White با رزولیشن 70x40 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.4 اینچ بدون تاچ TFT LCD 2.4 inch without touch, 240x320 Resolution, SPI interface - ILI9341 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.4 اینچ با تاچ TFT LCD 2.4 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI Interface - ILI9341- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 1.54 اینچ TFT LCD 1.54 inch - 240x240 SPI - ST7789- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Yellow با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1309 و IIC-SPI Interface
1 امتیاز(ها)
OLED 1.54 inch Yellow 128x64 IIC SPI Parallel Interface / SSD1309
3 امتیاز(ها)
OLED 1.54 inch White 128x64 IIC SPI Parallel Interface / SSD1309
1 امتیاز(ها)
OLED 1.54 inch Blue 128x64 IIC SPI Parallel Interface / SSD1309
3 امتیاز(ها)
ماژول 1.3 اینچ  1.3inch LCD display Module IPS Screen, 240x240 SPI - ST7789- کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 1.44 اینچ  1.44inch LCD display Module, 128x128 SPI - ST7735S -کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 1.54 اینچ  1.54inch LCD display Module, 240x240 resolution - SPI Interface - ST7789 - کویر الکترونیک
2 امتیاز(ها)
ناموجود
ماژول با تاچ 4.0 اینچ  4inch LCD display Module With Touch, 320x480- HD - SPI - ST7786S
1 امتیاز(ها)
ماژول 1.3 اینچ  1.3inch LCD display Module IPS Screen, 240x240 Parallel/SPI - ST7789
3 امتیاز(ها)
ماژول 1.8 اینچ با تاچ  1.8inch LCD display Module with Touch, 128x160 Resolution, SPI interface - ST7735
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.4 اینچ بدون تاچ TFT LCD 2.4 inch without touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ با تاچ TFT LCD 2.8 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ بدون تاچ TFT LCD 2.8 inch without touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.4 اینچ با تاچ TFT LCD 2.4 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 1.54 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1309 و SPI Interface
1 امتیاز(ها)
السیدی 1.8 اینچ با تاچ  TFT LCD 1.8 inch with Touch, 128x160 SPI - ST7735
1 امتیاز(ها)
OLED 0.96 inch display 128x64/ White / IIC SPI Parallel / SSD1306 - کویر الکترونیک
3 امتیاز(ها)
TFT LCD 1.3 inch, IPS Screen, 240x240 Resolution, SPI Interface, ST7789- کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
TFT LCD 1.3 inch, IPS Screen, 240x240 Resolution, Parallel/SPI Interface, ST7789
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STSPIN32F0601 مخصوص درایور 3 فاز -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STSPIN32F0251 مخصوص درایور 3 فاز -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ بدون تاچ TFT LCD 3.5 inch Without Touch - HD - 320x480 Resolution - Parallel / SPI interface- ILI9488 - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface