وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.96 inch OLED display module 128x64 SSD1306 IIC SPI / Blue

با خرید این محصول 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 5,000 ریال.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1428000

محصول جدید

1,094,000 ریال

ماژول OLED 0.96 inch Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface - کویر الکترونیک

ماژول OLED 0.96 inch Blue با رزولیشن 128x64با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface

Size: 0.96 inch
Control chip: SSD1306
Resolution: 128*64
Display area: 21.744x10.864 (mm)
Physical size: 27.3x27.8 (mm)
Interface Type:Interface type: 4-wire SPI, 3-wire SPI, IIC interface (default 4-wire SPI interface, available
(Switch the rear resistance position to adjust other interfaces)

Number of pins: 6PIN
Display color: Blue
Working temperature: -40~85 degrees
Working voltage: 3.3~5V
Module weight: 5g

Interface Definition
1> GND (Power ground)

2> VCC (Power supply3.3~5V)
3> SCL (SPI clock line when SCL,SPI interface, IIC clock line when IIC interface)
4>SDA (SPI data line for SPI interface ,IIC data line for IIC interface)
5> RES (OLED reset,OLED needs to be reset once after power-on)
6> DC (SPI data / command selection pin, used to set IIC address when IIC interface)

Important note: OLED displays are different from LCDs; OLEDs are self-illuminating; so there is no backlight, and the screen will not react when only power is applied; there must be a correct operation of the program to display them. Please pay attention to this.

لیست مثال ها و موارد موجود در دانلود ویژه:

01- 0.96OLED display schematic
01- Add a new dot drawing line program OLED_0.96 display
02- 0.96OLED Display Data Sheet
03- 0.96OLED display test program
04- OLED anti-white display technical information
05- font-taking software and operation instructions
05- SPI interface arduino connection method
06- Description of the use of IIC interface for seven-pin 0.96-inch OLED
07- 0.96 inch OLED use document novice must see V2.0
09- gift HD 0.96 and 1.3 inch IPS color display data
10- 0.96 inch OLED module structure
0.96 inch oled display Chinese operation method
Medium-sized garden text model description

0.96 OLED Display Test Program:
01- 0.960LED display_arduino_IC_routine
02- 0.96 inch OLED-SPI STM32F407 program - directly with the development board
02- 0.96OLED Display_arduino_SPI_Routine
03- 0.960LED Display_C51 Series_IC_Routine Recommended
04- 0.96OLED Display_C51 Series_SPI_Routine
05- 0.960LED Display STC89C52RC Series_SPI_Routine
06- 0.96 inch OLED SPI interface STM8L051F3 system reference program
07- 0.96 inch OLED IIC interface STM8L051F3 system reference program
08- 0.960LED Display STM8S103K3T6_SPI_Routine
09- 0.96OLED Display_C8051F020 Series_IIC_Routine
10- 0.960LED Display_C8051F020 Series_SPI_Routine
11- 0.960LED Display_C8051F340 Series_IIC_Routine
12- 0.96OLED Display_C8051F340 Series_SPI_Routine
13- 0.960LED Display_MSP430 Series_IIC_Routine
14- 0.960LED Display_MSP430 Series_SPI_Routine
15- STM32F030-0.96 inch OLED-IC communication program
16- STM32F030-0.96 inch OLED-SPI communication program
17- 0.960LED Display STM8 Series_IC_Routine
18- 0.96OLED Display_STM8 Series_SPI_Routine
19- 0.960LED Display STM32F103C8_IC_V1.0
20- 0.960LED Display STM32F103RC_IC_V1.0
23- 0.960LED Display STM32F103ZET6_IIC_V1.0
24- 0.960LED Display STM32ZET Series_SPI_Routine
25- Display STM32F103C8 Series_SPI_Routine
Display_STM32_F103C8 Series 3 Line SPI_Routineسایز نمایشگر(اینچ)0.96
رزولیشین128x64
نمایش رنگآبی
نوع ارتباط (MCU)SPI/I2C
چیپ راه اندازSSD1306

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط