وضعیت موجودی محصول


توضیحات

oled 0.96 inch OLED display module 128x64 ssd1306 IIC / Yellow&Blue

با خرید این محصول 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 5,000 ریال.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1532000

محصول جدید

1,011,000 ریال

ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC Interface

ماژول OLED 0.96 inch Yellow & Blue با رزولیشن 128x64 و با درایور SSD1306 و IIC Interface

نوع ارتباط اولد در این ماژول به صورت سوکت FFC هست.

1> GND(Power ground)
2> VCC(Power supply3.3~5V)
3> DO(SPI clock line for SPI interface,IIC clock line for IIC interface)
4>D1 (SPI data line for SPI interface ,IIC data line for IIC interface)
5> RES (OLED reset,OLED needs to be reset once after power-on)
6> DC (SPI data / command selection foot,IC interface used to set IIC address)
7>CS(OLED SPI chip selection,Bottom level effective,If you do not want to use, you must ground)

important:OLED display is different from LCD;OLED is spontaneous light;So no backlight,The screen will not react if only the power is applied.;There must be a program that operates correctly to have a display.This is a big concern.

لیست مثال ها و موارد موجود در دانلود ویژه:

01-Specification and chip manual
02-Schematic
03-Program source code
04-OLED Modeling Tutorial

03-Program source code:
     01-0.96 OLED display C51_IIC routine
     02-0.96 OLED display STC8A8K64S4_IIC routine
     03-0.96 OLED display STC15W4K56S4_IIC routine
     04-0.96 OLED display STC12C5A60S2_IIC routine

     0.96 OLED display arduino_IIC routine

     0.96 OLED display MSP430F149_IIC routine

     0.96 OLED display STM8L051F3_IIC routine

     01-0.96 OLED display STM32F103C8T6_IIC routine
     02-0.96 OLED display STM32F103RCT6_IIC routine
     03-0.96 OLED display STM32F103ZET6_IIC routine
     04-0.96 OLED display STM32F407ZG_IIC routine
     05-0.96 OLED display STM32L476RG_IIC routine
     06-0.96 OLED display STM32F303RC_IIC routine
     07-0.96 OLED display STM32L151AC8T6_IIC routine
     08-0.96 OLED display STM32L053C8_IIC routine
     09-0.96 OLED display STM32F030C8_IIC routine

سایز نمایشگر(اینچ)0.96
رزولیشین128x64
نمایش رنگزرد/آبی
نوع ارتباط (MCU)I2C
چیپ راه اندازSSD1306

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط