وضعیت موجودی محصول


توضیحات

microcontroller

1 امتیاز(ها)
میکروکنترار  ارزان قیمت 32 بیتی Cortex-M0
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32f103RET6 Cortex-m3 اورجینال
2 امتیاز(ها)
STM32 Series 32-bit 1 MB Flash 192 kB RAM ARM Based Microcontroller - LQFP-100
1 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M4 STM32 F4 Microcontroller IC 32-Bit 180MHz 1MB (1M x 8) FLASH 176-LQFP (24x24) میکرو اوریجینال
1 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M7 STM32 F7 Microcontroller IC 32-Bit 216MHz 1MB (1M x 8) FLASH 176-LQFP (24x24) اوریجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103K3T3C  8 Bit Microcontroller, Access Line, STM8S1xx, 16 MHz, 8 KB, 1 KB, 32 Pins, LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترولر STM32F100RBT6 اوریجینال 32bit/ آرم Cortex-M3
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر 100 درصد اورجینال STM32F103ZET6 کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
STM32 Series 32-bit 512 kB Flash 192 kB RAM ARM Based Microcontroller - LQFP-144
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر 100 درصد اورجینال stm32f103rct6
1 امتیاز(ها)
STM32F051R8T6 32bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 64 kB Flash, 8 kB RAM, 64-Pin LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S903K3T6C /اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
ARM Cortex -M4 STM32 F4 Microcontroller IC 32-Bit 180MHz 2MB (2M x 8) FLASH 208-LQFP (28x28)
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S105C6T6 اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM8AF5288TAY/ اورجینال STM8AF5288TAY - 8 Bit Microcontroller, STM8AF, 24 MHz, 64 KB, 6 KB, 48 Pins, LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103F2P6/ اورجینال STM8S103F2P6 - 8 Bit Microcontroller, STM8S, 16 MHz, 4 KB, 1 KB, 20 Pins, TSSOP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F103T8U6/ اورجینال STM32F103T8U6-ARM 32-bit Cortex-M3 CPU
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F030C6T6 / اورجینال STM32F0 Series 32-Bit ARM® Cortex®-M0 Microcontrollers, STMicroelectronics
1 امتیاز(ها)
239,000 ریال
ناموجود
STMICROELECTRONICS - STM8S105K4T6C - MCU, 8BIT, STM8S, 16K FLASH, 32LQFP کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M0 STM32 F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB (64K x 8) FLASH  میکرو اوریجینال
1 امتیاز(ها)
ARM Microcontrollers - MCU ARM M4 512 FLASH 168 Mhz 192kB SRAM
1 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M4 STM32F3 Microcontroller IC 32-Bit 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)- کویرالکترونیک
STM32H750IBK6  -ARM® Cortex®-M7 STM32H7 Microcontroller IC 32-Bit 400MHz 128KB (128K x 8) FLASH 176+25UFBGA (10x10)
میکروکنترلر stm32f767vit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32f765vit6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G431VBT6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 128 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
    STM32G431CBT6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 128 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
-STM32G070CBT6 -ARM Microcontrollers - MCU Arm Cortex -M0+ 32-bit MCU, 128 KB Flash, 36 KB RAM, 4x USART, timers, ADC, comm. I/Fs, 2.0-3.6V محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
   STM32G031F8P6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz,  محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
STM32G031K8T6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz, 64 KB, 8 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G031C8T6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz, 64 KB, 8 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G071CBT6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz, 128 KB, 32 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G431KBT6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 128 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
STM32G070KBT6- ARM Microcontrollers - MCU Arm Cortex -M0+ 32-bit MCU, 128 KB Flash, 36 KB RAM, 4x USART, timers, ADC, comm. I/Fs, 2.0-3.6V محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G431RBT6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 128 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G474RET6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 512 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G071RBT6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 64 MHz, 128 KB, 36 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G474CET6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 512 KB محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
 STM32G474VET6 -  ARM MCU, STM32 Family STM32G4 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32bit, 170 MHz, 512 KB محصولی از کویرالکترونیک