وضعیت موجودی محصول


توضیحات

GT2GT 6pin to 6pin -8pin to 6pin-تبدیل سوکت 6 پین 0.5mmبه 6 پین و 8 پین0.5mm

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1596000

محصول جدید

480,200 ریال

GT2GT  6pin to 6pin -8pin to 6pin-تبدیل سوکت 6 پین  0.5mmبه 6 پین و 8 پین0.5mm

GT2GT 6pin to 6pin -8pin to 6pin-تبدیل سوکت 6 پین  0.5mmبه 6 پین و 8 پین0.5mm

این تبدیل همراه با کابل FFC 6 PIN  ارائه می گردد .

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط