وضعیت موجودی محصول


توضیحات

تبدیل سوکت 6 پین 0.5mmبه 6پین 1mm

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1247000

محصول جدید

42,400 ریال

تبدیل سوکت 6 پین 0.5mmبه 6پین 1mm

تبدیل سوکت 6 پین 0.5mmبه 6پین 1mm بدون کابل

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط