وضعیت موجودی محصول


توضیحات

stm32f

1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f407ZGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
stm32f103vet6,میکروکنترstm32,cortex-m3     Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
 میکروکنترلر stm32f103c8t6 میکروکنترلر 32 بیتی اورجینال
4 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F030F4P6 /cortex-m0/ارزان قیمت و کاربردی کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32f100c8t6 اورجینال/کرتکس    m3/cortex-m3
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32 ARM Cortex M3 میکروکنترلر stm32f103vct6 /اورجینال  کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر 100 درصد اورجینال STM32F103ZET6 کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M0 STM32 F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB (64K x 8) FLASH  میکرو اوریجینال
2 امتیاز(ها)
ARM® Cortex®-M7 STM32 F7 Microcontroller IC 32-Bit 216MHz 1MB (1M x 8) FLASH 176-LQFP (24x24) اوریجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترولر STM32F100RBT6 اوریجینال 32bit/ آرم Cortex-M3
1 امتیاز(ها)
STM32L433RCT6 - ARM® Cortex®-M4 STM32L4 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 80MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-LQFP
1 امتیاز(ها)
STM32F446RCT6 - ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 180MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-LQFP
1 امتیاز(ها)
STM32F446VET6 – ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 180MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-LQFP
1 امتیاز(ها)
STM32F207ZGT6 ARM Microcontroller, Ethernet MAC, Camera Interface, STM32 Family STM32F2 Series Microcontrollers
1 امتیاز(ها)
STM32F412VGT6 – ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 100MHz 1MB (1M x 8) FLASH 100-LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F031K6U6/ اورجینال ARM® Cortex®-M0 STM32F0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-UFQFPN (5x5)
1 امتیاز(ها)
ناموجود
STM32F Series 128 kB Flash 16 kB RAM ARM Based 32-Bit Microcontroller - LQFP-100
1 امتیاز(ها)
ناموجود
ARM Microcontroller,STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers,ARM Cortex-M3,32bit,36 MHz
1 امتیاز(ها)
STM32F205RET6   ARM Microcontroller, STM32 Family STM32F2 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M3, 32bit, 120 MHz
1 امتیاز(ها)
STMicroelectronics STM32F205VET6, 32bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 120MHz, 512 kB Flash, 100-Pin LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F446RET6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
STM32F042K6T6 – ARM® Cortex®-M0 STM32F0 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F303RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر STM32F746BGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f429ZGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f405VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f405RGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32f207VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
STM32F103ZCT6-ARM® Cortex®-M3 STM32F1 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 72MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F373CCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
STM32F429IIT6 - ARM® Cortex®-M4 STM32F4 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 180MHz 2MB (2M x 8) FLASH 176-LQFP (24x24)
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S005K6T6C - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F427VGT6- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F429VIT6  - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F412RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32L051K8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرSTM32F031F6P6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F051K6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F401RET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F303VCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L152R6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F427VIT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
2 امتیاز(ها)
STM32L151C8T6 – ARM® Cortex®-M3 STM32L1 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 32MHz 64KB (64K x 8) FLASH 48-LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151C6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F101CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F072CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32F100VBT6B- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر  STM8S005C6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
ناموجود
میکروکنترلر  STM32F103RGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32F100VCT6B- اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32F031G4U6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM32L051K8U6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM8L151K6T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L101K3T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F207VET6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151K4T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151C8T6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F303RCT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F103VGT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM32F070CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S207CBT6 - اورجینال-New and original+گارانتی