وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.42 inch OLED Module White IIC SPI / SSD1306

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1625000

محصول جدید

350,500 ریال

ماژول OLED 0.42 inch White با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface

ماژول OLED 0.42 inch White با درایور SSD1306 و IIC-SPI Interface

Size: 0.42 inch
Material: PM OLED
Control chip: SSD1306
Resolution: 70*40
Interface type: SPI/IIC
(7 pin is SPI / IIC interface (default SPI); 4 pin is IIC interface)
Display area: 9.196 x 5.18 (mm)
Physical size: 17 x 22 (mm)
Pixel pitch: 0.128x0.13 (mm)
Pixel size: 0.108 x 0.11 (mm)

Number of pins: 7PIN
Display color: White
Working temperature: -40~70 degrees
Working voltage: 3.3

Interface Definition:
1> GND (power ground)
2> VCC (power supply is 3.3~5V)
3> SCL (SPI clock line)
4> SDA (SPI data line)
5> RES (OLED reset pin, low level reset)
6> DC (data / command selection pin)
7> CS (OLED SPI chip select, the bottom level is valid, The CS pin cannot be left floating if not needed, if you do not want to use it must be grounded)
To use chip select, you can directly connect cs to the power ground; floating will cause the OLED to not work stably.


Important Note: OLED display is different from LCD OLED is self-illuminating; therefore, there is no backlight, there will be no reaction when only power is applied; there must be a correct operation of the program to display, so please pay attention.

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

0.49 OLED display program:

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

IIC interface display routine
SPI interface display routine:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.