وضعیت موجودی محصول


توضیحات

TFT LCD 2.8 inch

انواع TFT LCD 2.8 inch

TFT LCD 2.8 inch 

13 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ TFT LCD 2.8 inch HD With Touch - 240x320 Resolution- Parallel interface- ILI9341 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ TFT LCD 2.8 inch with touch, 240x320 Resolution , SPI Interface - ILI9341- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ TFT LCD 2.8 inch Without Touch - HD - 240x320 Resolution - parallel interface - ILI9341 - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
تاچ 2.8 اینچ اورجینال اینانبو  (Touch 2.8  inch )-کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ بدون تاچ TFT LCD 2.8 inch without touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ با تاچ TFT LCD 2.8 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI/Parallel Interface - ILI9341
5 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ با تاچ معروف به n96 با تاچ-درایور ILI9325-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 2.8 اینچ با تاچ 2.8inch LCD display Module, 240x320 Resolution- HD - SPI interface - ILI9341 - کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ با تاچ TFT LCD 2.8 inch with capacitive touch - 240x320 -SPI / Pararllel- ILI9341
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ با تاچ TFT LCD 2.8 inch IPS with capacitive touch - 240x320 -SPI / Pararllel- ST7789
1 امتیاز(ها)
ماژول 2.8 اینچ بدون تاچ 2.8inch LCD display Module, 240x320 Resolution - HD - Parallel interface - ILI9341- کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 2.8 اینچ TFT LCD2.8 inch with touch, 240x320 Resolution, SPI Interface - ILI9341- کویر الکترونیک
نمایش 1 - 12 از 13 مورد