وضعیت موجودی محصول


توضیحات

ماژول W5500 Module TCP/IP Ethernet Module - W5500

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

نظری موجودی نیست
در این زبان

شما نیز به این محصول امتیاز دهید

1924000

محصول جدید

ماژول W5500 Module TCP/IP Ethernet Module - W5500

این محصول در انبار موجود نیست

ماژول W5500 Module TCP/IP Ethernet Module - W5500


USR-ES1 is the Ethernet module of a SPI interface, interface is TTL level of 3.3V, power supply voltage of +3.3V, please ensure that the current is not less than 200mA, voltage is continuous and stable +3.3V.

Features:
    High speed SPI interface 80MHz
    Hardware-TCPIP-protocol stack user built in, almost without understanding the complex network protocol knowledge
    Supports up to 8 Socket
    Support TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE protocol
    Integration of the data link layer, physical layer
    Support the wakeup
    Support high speed serial peripheral interface (SPI model 0, 3)
    Internal 32K bytes receive buffer
    The embedded 10BaseT/100BaseTX Ethernet physical layer (PHY)
    Support auto negotiation (10/100-Based full duplex or half duplex)
    Does not support the IP patch
    The working voltage of 3.3V, I/O and 5V voltage signal
    LED display (full duplex or half duplex, network connection, network speed,active)
    Pin type package ultra small, convenient for embedded applications
    Application of C sample project

Specifications:
    Power supply mode:3.3V external power supply, current should be more than 200mA;
    Control interface:The TTL level, 3.3V SPI interface;
    PCB size:23 * 25 mm;
    Mechanical Dimensions:28.5 * 23 * 24;


نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط