ماژول سریال به شبکه اترنت USR-K3

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1044000

محصول جدید

در حال تامین موجودی

ماژول سریال به شکبه مدل USR-K3

کویرالکترونیک

این محصول در انبار موجود نیست

مازول سریال به اترنت/شبکه مدل USR-K3

دانلود دیتا شیت و توضیحات بیشتر

http://www.usriot.com/Product/129.html

Super Port
USR-K3 is the high-performance and industrial version of Super Port.It is an embedded serial networking module,whose function is to realize bidirectional transparent transmission between TTL and Ethernet.The amazing part of K3 lies in its Ethernet port integration design.You can apply K3 to your products to realize networking communication.User can directly process data interaction through network and device to realize remote data acquisition, remote control and management.
K3 adopts Cortex-M4 solution,which has high speed,high stability and basic frequency up to 120MHz.And it has the same kernel solution and parameters as USR-TCP232-E2.
Super PortSmall SizeLow CostLow PowerARM Processor

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط