وضعیت موجودی محصول


توضیحات

S29GL064N90TFI04 نور فلش nor flash

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

9080000

محصول جدید

265,000 ریال

S29GL064N90TFI04 TSOP-48 Flash memory chips

S29GL064N90TFI04 TSOP-48 Flash memory chips    Supply Voltage: IC components
    Condition: New
    Model Number: S29GL064N90TF104
    Dissipation Power: IC components
    Package: SOP
    Operating Temperature: IC components
    Type: Voltage Regulator
    Application: IC components
 
 

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
For buyers . After buying the product, it will be displayed