وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.42 inch OLED Module White IIC / SSD1306

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1740000

محصول جدید

350,500 ریال

ماژول OLED 0.42 inch White با درایور SSD1306 و IIC Interface

ماژول OLED 0.42 inch White با درایور SSD1306 و IIC Interface

Size: 0.42 inch
Material: PM OLED
Control chip: SSD1306
Resolution: 70*40
Interface type: IIC
(7 pin is SPI / IIC interface (default SPI); 4 pin is IIC interface)
Display area: 9.196 x 5.18 (mm)
Physical size: 17 x 22 (mm)
Pixel pitch: 0.128x0.13 (mm)
Pixel size: 0.108 x 0.11 (mm)

Number of pins: 4PIN
Display color: white
Working temperature: -40~70 degrees
Working voltage: 3.3


Interface Definition:
1> GND (power ground)
2> VCC (power supply is 3.3~5V)
3> SCL (IIC clock line)
4> SDA (IIC data line)


Important Note: OLED display is different from LCD OLED is self-illuminating; therefore, there is no backlight, there will be no reaction when only power is applied; there must be a correct operation of the program to display, so please pay attention.

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

IIC interface display routine
SPI interface display routine:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.