وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.66 inch Blue IIC SPI Series / SSD1306

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1835000

محصول جدید

208,100 ریال

OLED 0.66 inch Blue IIC-SPI Series Interface / SSD1306

OLED 0.66 inch Blue IIC-SPI Series Interface /SSD1306

Size: 0.66 inch
Control chip: SSD1306
Resolution: 64*48
Display area: 13.42*10.06 (mm)
Physical size: 18.46*18.1*1.4 (mm)
Interface Type: IIC/SPI/68XX-Series/80XX-Series Interface
Number of pins: 28Pin
Display color: Blue
Pixel size: 0.19*0.19 (mm)
Working temperature: -40~85 degrees
Working voltage: 3.3V

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

0.66 inch OLED display test program:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط