وضعیت موجودی محصول


توضیحات

TFT LCD 3.5 inch

انواع TFT LCD 3.5 inch

TFT LCD 3.5 inch 

10 محصول وجود دارد.
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ با تاچ TFT LCD 3.5 inch With Touch - HD-320x480 Resolution- parallel / SPI interface - ILI9486L - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ TFT LCD 3.5 inch without touch - HD 320x480 Resolution - parallel interface - ILI9486L - کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ 54 پین با رزولوشن 240* 320 همراه با تاچ-کویرالکترونیک
6 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ 54 پین با رزولوشن 240*320
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ با تاچ TFT LCD 3.5 inch with touch - HD - 320x480 Resolution - parallel interface - ILI9486L - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
السیدی 3.5 اینچ بدون تاچ TFT LCD 3.5 inch Without Touch - HD - 320x480 Resolution - Parallel / SPI interface- ILI9486L - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 3.5 اینچ 6 پین مدل GT911 -کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 3.5 اینچ با تاچ 3.5inch LCD display Module  With Touch, 320x480Resolution- HD - Parallel interface- ILI9486L - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ماژول 3.5 اینچ بدون تاچ 3.5inch LCD display Module Without Touch, 320x480 Resolution- HD - SPI interface - ILI9486L - کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
ناموجود
السیدی 3.5 اینچ 54 پین با رزولوشن 240* 320 همراه با تاچ-کویرالکترونیک
نمایش 1 - 10 از 10 مورد