وضعیت موجودی محصول


توضیحات

CJMCU- 8591 PCF8591T 8-bit analog-to-digital converter

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1315000

محصول جدید

766,300 ریال

مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مخصوص رزبری

CJMCU - 8591 PCF8591T 8 - bit analog - to - digital converter

The CJMCU-8591 is a monolithic integrated, powered, low power, 8-bit CMOS data acquisition device. The CJMCU-8591 has four analog inputs, one analog output and one serial I2C bus interface. The three address pins A0, A1 and A2 of the CJMCU-8591 can be used for hardware address programming, allowing access to eight CJMCU-8591 devices on the same I2C bus without additional hardware. In the CJMCU-8591 device input and output address, control and data signals are through two-wire bi-directional I2C bus to serial transmission.

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط