وضعیت موجودی محصول


توضیحات

stm8

1 امتیاز(ها)
MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 8KB Flash 3.3V/5V 32-Pin LQFP Tray STM8S003K3T6C محصولی از کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S105C6T6 اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
ST-LINK V2 ST LINK STLINK STM8 STM32 Programmer Emulator Downloader- کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
 STM8L101F3P6 MCU 8-bit STM8L STM8 CISC 8KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 20-Pin TSSOP محصولی از کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103K3T3C  8 Bit Microcontroller, Access Line, STM8S1xx, 16 MHz, 8 KB, 1 KB, 32 Pins, LQFP
2 امتیاز(ها)
STM8S103F3P6  اورجینال
2 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8l151g4u6
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s207c8t6
1 امتیاز(ها)
میکروSTM8L052R8T6  New and original
1 امتیاز(ها)
STMICROELECTRONICS - STM8S105K4T6C - MCU, 8BIT, STM8S, 16K FLASH, 32LQFP محصولی از کویرالکترونیک
3 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S003F3P6
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S903K3T6C /اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s005k6t6
1 امتیاز(ها)
مینی برد STM8S_MiniKit STM8S105K4T6C کویرالکترونیک
3 امتیاز(ها)
مینی برد STM8S_MiniKit STM8S003F3P6- کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
هدر برد STM8S103F3P6  Board
1 امتیاز(ها)
هدر برد STM8S103K3T6  Board
2 امتیاز(ها)
جامع ترین فیلم آموزشی STM8 کامل و 100درصد تضمینی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s103k3t6c
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s007c8t6
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103F2P6/ اورجینال STM8S103F2P6 - 8 Bit Microcontroller, STM8S, 16 MHz, 4 KB, 1 KB, 20 Pins, TSSOP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرSTM8S105S4T6C/ اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S003F3U6 /اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L052C6T6 /اورجینال STM8L052C6 Series 2 kB RAM 32 kB Flash 41 I/O 8-Bit Microcontroller - LQFP-48
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L151G6U6 /اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرSTM8L051F3P6 / اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L101F3U6 / اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر  STM8AF5288TAY/ اورجینال STM8AF5288TAY - 8 Bit Microcontroller, STM8AF, 24 MHz, 64 KB, 6 KB, 48 Pins, LQFP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8L152K4T6/ اورجینال
2 امتیاز(ها)
برد stm8s با مثالهای کامل و استفاده شده در  فیلم آموزش stm8