وضعیت موجودی محصول


توضیحات

آیسی Audio Amplifiers LM4562NA - اورجینال - New and original+گارانتی

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

9302000

محصول جدید

509,500 ریال

آیسی Audio Amplifiers LM4562NA - اورجینال -New and original+گارانتی

آیسی Audio Amplifiers LM4562NA - اورجینال -New and original+گارانتی


Manufacturer:
     Texas Instruments     
Product Category:
     Audio Amplifiers    
Product:
     Audio Amplifiers    
Mounting Style:
     Through Hole     
Type:
     2-Channel     
Package/Case:
     MDIP-8    
Minimum Operating Temperature:
     - 40 C     
Maximum Operating Temperature:
     + 85 C     
Amplifier Type:
     General Purpose Amplifier     
Height:
     3.3 mm     
Length:
     9.27 mm     
Supply Type:
     Dual     
Width:
     6.35 mm     
Brand:
     Texas Instruments     
Number of Channels:
     2 Channel     
Shutdown:
     No Shutdown     
Dual Supply Voltage:
     +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V     
en - Input Voltage Noise Density:
     6.4 nV/sqrt Hz     
GBP - Gain Bandwidth Product:
     55 MHz     
Ib - Input Bias Current:
     0.01 uA     
In - Input Noise Current Density:
     3.1 pA/sqrt Hz     
Maximum Dual Supply Voltage:
     +/- 17 V     
Minimum Dual Supply Voltage:
     +/- 2.5 V     
Product Type:
     Audio Amplifiers    
PSRR - Power Supply Rejection Ratio:
     110 dB     
SR - Slew Rate:
     20 V/us     
Subcategory:
     Audio ICs    
Vos - Input Offset Voltage:
     700 uV     

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط