وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.42 inch White IIC SPI / SSD1306

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1732000

محصول جدید

146,800 ریال

OLED 0.42 inch White IIC SPI / SSD1306

OLED 0.42 inch White IIC SPI / SSD1306

Size: 0.42 inch
Control chip: SSD1306
Resolution: 72*40
Display area: 9.196 * 5.18 (mm)
Physical size: 12 * 11 * 1.2 (mm)
Interface Type: IIC/SPI Interface
Number of pins: 16Pin
Display color: White
Pixel size: 0.108 * 0.11 (mm)
Working temperature: -40~85 degrees
Working voltage: 3.3V

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

IIC interface display routine
SPI interface display routine:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط