وضعیت موجودی محصول


توضیحات

کابل 60پین FFC 60PIN 0.5mm Same Side 10cm

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

نظری موجودی نیست
در این زبان

شما نیز به این محصول امتیاز دهید

6215200

محصول جدید

60,300 ریال

کابل 60پین FFC 60PIN 0.5mm Same Side 10cm

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط