وضعیت موجودی محصول


توضیحات

کابل 40پین FFC 40PIN 1mm Same Side 30cm

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

6252100

محصول جدید

341,900 ریال

کابل 40پین FFC 40PIN 1mm Same Side 30cm

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)