وضعیت موجودی محصول


توضیحات

Development Boards

1 امتیاز(ها)
STM32H503 Nucleo-64 STM32H5 ARM® Cortex®-M33 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board
1 امتیاز(ها)
STM32H745 Nucleo-144 STM32H7 ARM® Cortex®-M4, Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board
1 امتیاز(ها)
STM32H723 Nucleo-144 STM32H7 ARM® Cortex®-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board
1 امتیاز(ها)
STM32H563 Nucleo-144 STM32H5 ARM® Cortex®-M33 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board