وضعیت موجودی محصول


توضیحات

microcontroler

میکروکنترلر STM32F767zgt6 /اورجینال -New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرstm32f730v8t6 - اورجینال-New and original+گارانتی
میکروکنترلرstm32f777zit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
میکروکنترلرstm32f767bit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
میکروکنترلر stm32h743vit6 - اورجینال-New and original+گارانتی
میکروکنترلر stm32h750vbt6 - اورجینال-New and original+گارانتی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm32h743iit6 - اورجینال-New and original+گارانتی