وضعیت موجودی محصول


توضیحات

stm8s

1 امتیاز(ها)
MCU 8-bit STM8S STM8 CISC 8KB Flash 3.3V/5V 32-Pin LQFP Tray STM8S003K3T6C محصولی از کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S105C6T6 اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
STMICROELECTRONICS - STM8S105K4T6C - MCU, 8BIT, STM8S, 16K FLASH, 32LQFP محصولی از کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
مینی برد STM8S_MiniKit STM8S105K4T6C کویرالکترونیک
3 امتیاز(ها)
مینی برد STM8S_MiniKit STM8S003F3P6- کویرالکترونیک
3 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S003F3P6
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S903K3T6C /اورجینال New and original
1 امتیاز(ها)
هدر برد STM8S103F3P6  Board
1 امتیاز(ها)
هدر برد STM8S103K3T6  Board
2 امتیاز(ها)
جامع ترین فیلم آموزشی STM8 کامل و 100درصد تضمینی
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s103k3t6c
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s007c8t6
1 امتیاز(ها)
میکروSTM8L052R8T6  New and original
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s207c8t6
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر stm8s005k6t6
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103F2P6/ اورجینال STM8S103F2P6 - 8 Bit Microcontroller, STM8S, 16 MHz, 4 KB, 1 KB, 20 Pins, TSSOP
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلرSTM8S105S4T6C/ اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S003F3U6 /اورجینال
1 امتیاز(ها)
میکروکنترلر STM8S103K3T3C  8 Bit Microcontroller, Access Line, STM8S1xx, 16 MHz, 8 KB, 1 KB, 32 Pins, LQFP
2 امتیاز(ها)
STM8S103F3P6  اورجینال