وضعیت موجودی محصول


توضیحات

ماژول 1.3 اینچ 1.3inch LCD display Module, 240x240 - ST7789

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1322000

محصول جدید

ماژول 1.3 اینچ  1.3inch LCD display Module, 240x240

این محصول در انبار موجود نیست

ماژول 1.3 اینچ  1.3inch LCD display Module, 240x240

lcd size: 1.3inch
data: HD IPS color screen, color is more vivid than ordinary TFT LCD
resolution: 240(H)RGB X 240(V) display direction can be adjusted, square
Control chip : ST7789
Display area : 23.4 (H) X39.22(V) mm
Physical size : 27.78(H) X 29.22(V)
Interface Type : 4-Wire SPI Interface
Number of pins : 7PIN
Viewing direction :Full view
operating temp : -20 ~ +70°c

PIN No Symbol Description:
1> GND Ground
2> VCC Power 3.3V
3> SCL Serial clock pin.
4> SDA Serial data input
5> RES LCM Reset pin
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is
executed. Keep this pin pull high during normal operation.
6> DC Data/Command Control
7> BLK Backlight control pin


محتوای فایل  مربوط به مثال و document:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.