وضعیت موجودی محصول


توضیحات

6pin

1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 9 اینچ 6 پین مدل GT911 با کابل ریبون-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 8.0 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-080119-2
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 7.0 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-070188-2
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 10.1 اینچ با درایور GT9271 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-10150-2
5 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 7 اینچ 6 پین مدل GT911 با کابل ریبون-کویرالکترونیک
2 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 9 اینچ 6 پین مدل GT911 با کابل ریبون-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 5.0 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-05097-6
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 12.1 اینچ با درایور GT9271 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-12191
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 9.0 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-09095-5
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 10.1 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-10197-6
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 10.1 اینچ با درایور GT9271 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-10198-3
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 15.1 اینچ با درایور ILI2511 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB و RS232 مدل STC-15191
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 9.7 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-09797-4
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 4.3 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-04399-5
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی5 اینچ 6 پین مدل GT911 با کابل ریبون-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 4.3 اینچ 6 پین مدل GT911 با کابل ریبون-کویرالکترونیک
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 10.1 اینچ با درایور GT911 قابلیت اتصال با 6 پین I2C و USB مدل STC-10140-3
1 امتیاز(ها)
ناموجود
تاچ خازنی 3.5 اینچ 6 پین مدل GT911 -کویرالکترونیک
FFC Yellow 6PIN 0.5mm Same Side 10cm  - کابل فلت 6پین بسیار با کیفیت
FFC Yellow 6PIN 0.5mm Same Side 20cm  - کابل فلت 6پین بسیار با کیفیت
1 امتیاز(ها)
تاچ خازنی 9 اینچ 6 پین مدل GT911 با کابل ریبون-کویرالکترونیک
FFC Yellow 16PIN 0.5mm Same Side 10cm - کابل فلت 16پین بسیار با کیفیت
FFC Yellow 16PIN 0.5mm Same Side 15cm - کابل فلت 16پین بسیار با کیفیت
FFC Yellow 26PIN 0.5mm Same Side 10cm - کابل فلت 26پین بسیار با کیفیت
1 امتیاز(ها)
GT2GT  6pin to 6pin -8pin to 6pin-تبدیل سوکت 6 پین  0.5mmبه 6 پین و 8 پین0.5mm