وضعیت موجودی محصول


توضیحات

جدید
FFC flexible flat cable 50pin 0.5mm pitch 15cm same direction - کابل فلت 50 پین بسیار با کیفیت

FFC flexible flat cable 50pin 0.5mm pitch 15cm same direction - کابل فلت 50 پین بسیار با کیفیت

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

نظری موجودی نیست
در این زبان

شما نیز به این محصول امتیاز دهید

8087000

محصول جدید

473,500 ریال

FFC flexible flat cable 50pin 0.5mm pitch 15cm same direction - کابل فلت 50 پین بسیار با کیفیت

FFC flexible flat cable 50pin 0.5mm pitch 15cm same direction - کابل فلت 50 پین بسیار با کیفیت

سوکت مخصوص آن در سایت با نام fpc 50pin جستجو کنید

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط