وضعیت موجودی محصول


توضیحات

گیرنده و فرستنده مخابراتی/RFID

گیرنده و فرستنده مخابراتی/RFID

گیرنده و فرستنده مخابراتی/RFID 

یک محصل وجود دارد.
1 امتیاز(ها)
HS6200 ( مشابه nrf2401)  چینی SMD ارزان قیمت کویرالکترونیک
نمایش 1 - 1 از 1 مورد