وضعیت موجودی محصول


توضیحات

FPCو FFC(مخصوص LCD و..)

FPC40,50و... سوکت و کابلهای افزایش طول و یا FFC در سایزهای مختلف مخصوص السیدی

FPCو FFC(مخصوص LCD و..) 

63 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
1 امتیاز(ها)
fpc 4pin 1mm سوکت تاچ اسکرین محصولی از کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
Bottom  the FPC Connector socket 0.5mm50p
1 امتیاز(ها)
سوکت مخصوص السیدی  های 40 پین
1 امتیاز(ها)
کانکتور مخصوص السیدی  های 50 پین محصول کویر الکترونیک
2 امتیاز(ها)
کانکتور مخصوص السیدی  های 40 پین محصول کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
کانکتور مخصوص السیدی  های 50 پین محصول کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
کانکتور مخصوص السیدی  های 40 پین محصول کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
کابل معکوس ffc 6pin 0.5mm 20cm
1 امتیاز(ها)
FFC 40 pin20 cm
2 امتیاز(ها)
کابل FFC 50 PIN 0.5mm 20cm
3 امتیاز(ها)
سوکت مخصوص السیدی  های 40 پین محصول کویر الکترونیک
1 امتیاز(ها)
کانکتور 20 پین محصول کویر الکترونیک
نمایش 1 - 12 از 63 مورد