وضعیت موجودی محصول


توضیحات

نرم افزار

نرم افزارهای برنامه نویسی وشبیه سازها طراحی مدار ...

نرم افزار 

8 محصول وجود دارد.
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای Fire +پشتیبانی در فروم
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای M3+پشتیبانی در فروم
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای M1+پشتیبانی در فروم
2 امتیاز(ها)
مجموعه آماده کیوت برای برد OrangePi One
نمایش 1 - 8 از 8 مورد