نرم افزار

نرم افزارهای برنامه نویسی وشبیه سازها طراحی مدار ...

نرم افزار 

6 محصول وجود دارد.
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای M3+پشتیبانی در فروم
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای M1+پشتیبانی در فروم
1 امتیاز(ها)
مجموعه آماده کیوت برای برد OrangePi One
1 امتیاز(ها)
مجموعه آماده کیوت برای  OrangePi PC
2 امتیاز(ها)
 مجموعه آماده کیوت برای برد نانو پای Fire +پشتیبانی در فروم
1 امتیاز(ها)
به همراه تمامی فایل های  مورد نیاز
نمایش 1 - 6 از 6 مورد