1. ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید
  2. در صفحه سبد خرید، بخش تخفیف در صورت دسترس داشتن کد تخفیف را وارد نموده و تایید را بزنید
  3. تخفیف لحاظ شده و روی فاکتور شما اعمال میگردد