1. ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید

  2. در صفحه سبد خرید، بخش تخفیف در صورت دسترس داشتن کد تخفیف را وارد نموده و تایید را بزنید

  3. تخفیف لحاظ شده و روی فاکتور شما اعمال میگردد