وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 1.3 inch Blue IIC SPI Series / SSD1106

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1453000

محصول جدید

410,200 ریال

OLED 1.3 inch Blue IIC-SPI Series Interface / SSD1106

OLED 1.3 inch Blue IIC-SPI Series Interface/ SSD1106

Size: 1.3 inch
Control chip: SSD1106
Resolution: 128*64
Display area: 29.42*14.7 (mm)
Physical size: 34.5*23.0*1.4 (mm)
Interface Type: SPI/IIC/68XX-Series/80XX-Series Interface
Number of pins: 30 Pin
Display color: Blue
Pixel size: 0.21*0.21 (mm)
Working temperature: -40~85 degrees
Working voltage: 3.3V

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

03- 1.3-inch OLED display test program:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط