کابل آنتن 60 سانتی متر UFL TO BNC IPX

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

محصول جدید

سفارش از خارج

کابل آنتن 60 سانتی متر

این محصول در انبار موجود نیست

کابل آنتن 60 سانتی متر UFL TO BNC IPX

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط

تگ ها