وضعیت موجودی محصول


توضیحات

ماژول 7segment هشت رقمیMAX7219 8-digit LED display module

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1610000

محصول جدید

228,000 ریال

MAX7219 8-digit LED display module LED display 8-bit serial 3 IO port control can be combined

Greatly save your microcontroller resources, do not need to open a timer scan , the liberation of the microcontroller to do more things! Only need to update the display data, pass a data

ماژول MAX7219 آخرین نسخه از اتصال سریال سون سگمنت ها است که به شما اجازه می دهد 8 سون سگمنت را تنها با سه پین I/O کنترل کنید. همچنین کنترل کاملی از تمامی سگمنت ها و نقاط اعشاری برای شما فراهم می کند. شما می توانید دو یا تعداد بیشتری از این ماژول ها را بدون هیچ پین I/O اضافی با هم cascade کنید.
MAX7219 digital tube display control module

MAX7219 is an integrated serial input / output common-cathode display driver , which is connected to the microprocessor . 8 digit 7 -segment digital LED display, may be connected to a bar graph display, or 64 separate LED . Which includes an on-chip B -type BCD encoder, multi-scan circuit, segment word drive, but also a 8 * 8 static RAM used to store each data. Only one external register is used to set the segment current for each LED .

A convenient four-wire serial interface can be connected to all common microprocessors. Each data can be addressed at the time of updating without having to rewrite all the displays. The MAX7219 also allows the user to select or not code for each data.
The entire apparatus comprising a 150 [mu] A low-power shutdown mode, analog and digital brightness control, a display allows the user to scan limit registers 1-8 bit data, and one for all LED light emission mode of detection.

Only 3 Ge IO ports to drive 8 digital tube! Digital tube display without flicker! Support cascade!

PCB board four corners with copper stud fixed, can effectively prevent short circuit and other unexpected circumstances!

Digital tube for the 0.36 -inch 4 -bit common cathode digital tube

This module is compatible with 5V / 3.3V microcontroller (51 / AVR / STM32 .......)

Wiring instructions ( to provide the program as an example, you can then take any IO port, modify the port in the process can be defined ) :

VCC → 5V

GND → GND

DIN → P00

CS → P01  

CLK → P02

Precautions:

1.VCC and GND do not reverse, so as not to burn the chip

2.51 MCU P0 port need to pull-up resistor, if your device does not have pull-up resistor to the data line may be other ports

Shipping list:

1.MAX7219 digital display module . 1 th

2. Straight pin 5P

3. Bend pin 5P

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط