وضعیت موجودی محصول


توضیحات

J-link Jlink Emulator V8 all-ARM JTAG Adapter converter wholesale and retail

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

محصول جدید

برد مبدل جیلینک

این محصول در انبار موجود نیست
7 Interface multifunction adapter plate (QQ2440, mini2440, TQ2440, OK2440, 14p s3c44b0, mini6410, OK6410 development board, etc.)  
Jlink arm jtag / SWD adapter (JTAG Interface 20p 14p 10p2.54mm; 20p 10p2.0mm; 4P SWD, 6P SWD):
 1, 20-pin socket, 2.54mm standard arm jtag port
 2, 20-pin socket, 2.0mm standard jtag port - connected directly QQ2440, OK2440 open board
 3, 14-pin socket, 2.54mm standard arm jtag port --- a public version 44b0jtg Interface
 4, 10-pin socket, 2.0mm can be directly connected mini2440 development board, TQ2440 development board, jtag port
 5, 10-pin socket, 2.54mmjtag mouth
 6, 4-pin socket, SWD port
 7, 6-pin socket, SWD port

 

 

 

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط