وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 0.96inch با درایور ssd1306

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1516000

محصول جدید

374,000 ریال

SSD1306 OLED Display over SPI

OLED 0.96inch با درایور ssd1306

این oled برای برد stm8 موجود در فروشگاه مناسب می باشد.

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
برد EWB-STM8S10x برد کامل با مثالهای متنوع...
2 امتیاز(ها)