وضعیت موجودی محصول


توضیحات

OLED 1.3 inch OLED Module White IIC SPI / SSH1106

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

1501000

محصول جدید

ماژول OLED 1.3 inch White با درایور SSH1106 و IIC-SPI Interface

این محصول در انبار موجود نیست

ماژول OLED 1.3 inch White با درایور SSH1106 و IIC-SPI Interface

Size: 1.3 inch
Resolution: 128*64
Control chip: SSH1106
Display area: 29.42x14.7 (mm)
Physical size: 35.4x33.7 (mm)
Interface type: IIC/SPI
4-wire SPI, IIC interface (default 4-wire SPI interface, switchable rear resistor position adjusted to IIC interface)
Number of pins: 7PIN
Display color: White
Working temperature: -40~70 degrees
Working voltage: 3.3~5V
Module weight: 8g

1> GND (power supply)
2> VCC (power supply is 3.3~5V)
3> CLK (SPI clock line for SPI interface, IC clock line for IC interface)
4> MOSI (SPI data line for SPI interface, IC data line for IC interface)
5> RES (OLED reset, OLED needs to be reset after power-on)
6> DC (SPI data/command selection pin, used to set IIC address when IIC interface
7> cs (OLED SPI chip select, the bottom level is valid, if you do not want to use it must be grounded)


Important Note: The OLED display is different from the LCD; the OLED is self-illuminating; therefore, there is no backlight, and the screen will not react if only the power is applied; there must be a program to operate correctly, this is a big concern.

محتوای فایل مربوط به مثال و Document:

03- 1.3-inch OLED display test program:

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
محتوا فقط مخصوص خریداران می باشد. لطفا محصول را ثبت و پرداخت کنید محتوا اتوماتیک نمایش میدهد.

محصولات مرتبط