وضعیت موجودی محصول


توضیحات

کابل 40 پین FFC 40PIN 0.5mm 3cm

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

9297000

محصول جدید

49,500 ریال

کابل 40 پین FFC 40PIN 0.5mm 3cm

کابل 40پین FFC 40 PIN 0.5mm 3cm

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط