کابل lvds 40pin باز با قابلیت تغییر سیم بندی

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


نظر و رتبه بندی مشتریان

نظری موجودی نیست
در این زبان

شما نیز به این محصول امتیاز دهید

1363000

محصول جدید

595,000 ریال

open lvds cable- 40pin

کابل lvds باز با قابلیت تغییر سیم بندی -40پین

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)

محصولات مرتبط