وضعیت موجودی محصول


توضیحات

مجموعه آماده کیوت بستر EGLFS برای بردهای رزبری پای نسخه 1.1+به همراه 32 گیگ مموری

با خرید این محصول 2 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 2 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 20,000 ریال.


نظر و رتبه بندی مشتریان

نظری موجودی نیست
در این زبان

شما نیز به این محصول امتیاز دهید

1x

محصول جدید

به همراه میکرو اس دی 32 گیگ 533x

این مجموعه برای شروع برنامه نویسی با کیوت و برد رزبری پای مناسب می باشد. این مجموعه شامل 3 فایل زیر می باشد.

با توجه به حجم بالای فایل ها فقط روی میکرو اس دی 32 گیگ ارائه میگردد(Gemfast 533x با سرعت بسیار بالا)

1-      RPi Qt 5.11.3 EGLFS Ubuntu 16.04.5 64 bits VM: ماشین مجازی برای برنامه نویسی و کراس کامپایل کیوت

2-      Raspbian_Stretch_2018-11-13_Qt5.11.3_EGLFS.img.tar.gz: ایمج آماده رزبین که روی آن کیوت نصب شده است.

3-      VMware.Workstation.Pro.15.0.2.rar: نرم افزار لازم برای باز کردن مورد 1 یعنی ماشین مجازی ابونتو.

ایمج استفاده شده رزبین در این مجموعه 2018-11-13-raspbian-stretch-full بوده و نسخه کیوت هم نسخه 5.11.3 می باشد. این نسخه EGLFS است و روی برد رزبری پای 3 نسخه بی پلاس تست شده است. برای بردهای دیگر رزبری از طریق تلگرام سوال شود. خروجی پیکربندی کیوت این مجموعه به قرار زیر است. همانطور که مشخص است، این کیوت فاقد qtlocation، qtwebengine، و icu است.

Build options:

Mode ................................... release

Optimize release build for size ........ no

Building shared libraries .............. yes

Using C++ standard ..................... C++11

Using ccache ........................... no

Using gold linker ...................... yes

Using new DTAGS ........................ yes

Using precompiled headers .............. yes

Using LTCG ............................. no

Target compiler supports:

   NEON ................................. no

Build parts ............................ libs

Qt modules and options:

Qt Concurrent .......................... yes

Qt D-Bus ............................... yes

Qt D-Bus directly linked to libdbus .... yes

Qt Gui ................................. yes

Qt Network ............................. yes

Qt Sql ................................. yes

Qt Testlib ............................. yes

Qt Widgets ............................. yes

Qt Xml ................................. yes

Support enabled for:

Using pkg-config ....................... yes

udev ................................... yes

Using system zlib ...................... yes

Qt Core:

DoubleConversion ....................... yes

   Using system DoubleConversion ........ yes

GLib ................................... yes

iconv .................................. yes

ICU .................................... no

Tracing backend ........................ <none>

Logging backends:

   journald ............................. no

   syslog ............................... no

   slog2 ................................ no

Using system PCRE2 ..................... no

Qt Network:

getifaddrs() ........................... yes

IPv6 ifname ............................ yes

libproxy ............................... no

Linux AF_NETLINK ....................... yes

OpenSSL ................................ yes

   Qt directly linked to OpenSSL ........ no

OpenSSL 1.1 ............................ no

SCTP ................................... no

Use system proxies ..................... yes

Qt Gui:

Accessibility .......................... yes

FreeType ............................... yes

   Using system FreeType ................ yes

HarfBuzz ............................... yes

   Using system HarfBuzz ................ no

Fontconfig ............................. yes

Image formats:

   GIF .................................. yes

   ICO .................................. yes

   JPEG ................................. yes

     Using system libjpeg ............... yes

   PNG .................................. yes

     Using system libpng ................ yes

EGL .................................... yes

OpenVG ................................. no

OpenGL:

   Desktop OpenGL ....................... no

   OpenGL ES 2.0 ........................ yes

   OpenGL ES 3.0 ........................ yes

   OpenGL ES 3.1 ........................ yes

   OpenGL ES 3.2 ........................ yes

Vulkan ................................. no

Session Management ..................... yes

Features used by QPA backends:

evdev .................................. yes

libinput ............................... yes

INTEGRITY HID .......................... no

mtdev .................................. yes

tslib .................................. yes

xkbcommon-evdev ........................ yes

QPA backends:

DirectFB ............................... no

EGLFS .................................. yes

EGLFS details:

   EGLFS OpenWFD ........................ no

   EGLFS i.Mx6 .......................... no

   EGLFS i.Mx6 Wayland .................. no

   EGLFS RCAR ........................... no

   EGLFS EGLDevice ...................... no

   EGLFS GBM ............................ yes

   EGLFS VSP2 ........................... no

   EGLFS Mali ........................... no

   EGLFS Raspberry Pi ................... yes

   EGL on X11 ........................... no

LinuxFB ................................ yes

VNC .................................... yes

Mir client ............................. no

X11:

   Using system-provided XCB libraries .. yes

   EGL on X11 ........................... no

   Xinput2 .............................. yes

   XCB XKB .............................. yes

   XLib ................................. yes

   XCB render ........................... yes

   XCB GLX .............................. yes

   XCB Xlib ............................. yes

   Using system-provided xkbcommon ...... no

   Native painting (experimental) ....... yes

Qt Widgets:

GTK+ ................................... no

Styles ................................. Fusion Windows

Qt PrintSupport:

CUPS ................................... yes

Qt Sql:

DB2 (IBM) .............................. no

InterBase .............................. no

MySql .................................. no

OCI (Oracle) ........................... no

ODBC ................................... yes

PostgreSQL ............................. yes

SQLite2 ................................ yes

SQLite ................................. yes

   Using system provided SQLite ......... no

TDS (Sybase) ........................... yes

Qt Testlib:

Tester for item models ................. yes

Qt SerialBus:

Socket CAN ............................. yes

Socket CAN FD .......................... yes

QtXmlPatterns:

XML schema support ..................... yes

Qt QML:

QML network support .................... yes

QML debugging and profiling support .... yes

QML delegate model ..................... yes

Qt Quick:

Direct3D 12 ............................ no

AnimatedImage item ..................... yes

Canvas item ............................ yes

Support for Qt Quick Designer .......... yes

Flipable item .......................... yes

GridView item .......................... yes

ListView item .......................... yes

Path support ........................... yes

PathView item .......................... yes

Positioner items ....................... yes

Repeater item .......................... yes

ShaderEffect item ...................... yes

Sprite item ............................ yes

Qt Gamepad:

SDL2 ................................... yes

Qt 3D:

Assimp ................................. yes

System Assimp .......................... no

Output Qt3D Job traces ................. no

Output Qt3D GL traces .................. no

Use SSE2 instructions .................. no

Use AVX2 instructions .................. no

Aspects:

   Render aspect ........................ yes

   Input aspect ......................... yes

   Logic aspect ......................... yes

   Animation aspect ..................... yes

   Extras aspect ........................ yes

Qt 3D Renderers:

OpenGL Renderer ........................ yes

Qt 3D GeometryLoaders:

Autodesk FBX ........................... no

Qt Wayland Client ........................ no

Qt Wayland Compositor .................... no

Qt Bluetooth:

BlueZ .................................. yes

BlueZ Low Energy ....................... yes

Linux Crypto API ....................... yes

WinRT Bluetooth API (desktop & UWP) .... no

Qt Sensors:

sensorfw ............................... no

Qt Quick Controls 2:

Styles ................................. Default Fusion Imagine Material Universal

Qt Quick Templates 2:

Hover support .......................... yes

Multi-touch support .................... yes

Qt Multimedia:

ALSA ................................... yes

GStreamer 1.0 .......................... yes

GStreamer 0.10 ......................... no

Video for Linux ........................ yes

OpenAL ................................. no

PulseAudio ............................. yes

Resource Policy (libresourceqt5) ....... no

Windows Audio Services ................. no

DirectShow ............................. no

Windows Media Foundation ............... no

پشتیبانی مستقیم در انجمن ها

نظرات

ثبت نام مورد نیاز نمی باشد!

1 سوال(ها) پاسخ داده خواهد شد

اگر سوال و یا نظری دارید مطرح نمائید

(اختیاری)
*(برای دریافت پاسخ مورد نیاز می باشد)
  • ارسال شده توسط یک مهمان
    در 11/01/1398
    سلام خسته نباشید. در این دوره راه اندازی کیوت و کراس کامپایل با اون رو آموزش می دهید؟ پاسخ:
    سلام اطلاعان فنی در لینک فروم لطفا بپرسید مدرس جوابگو هستند
تگ ها