خدمات مشتریان - تماس با ما

ارسال یک پیام

 

لطفا اطلاعات از پرداخت خود را در قسمت پیام برای ما ارسال نمائید: 1. حساب یا کارت فروشگاه که مبلغ واریز نمودین 2. تاریخ واریز 3. مبلغ واریز 4.شماره سفارش

اگر سئوالی درباره یک محصول یا سفارش دارید.شماره مستقیم فروشگاه 03532330313-03532334146 می باشد.

این بخش فقط برای بردها و دستگاههایی که اطلاع رسانی شده است برای دریافت مثال جدیدایمیل بزنید از این بخش استفاده نمائید. لطفا از ایمیلی که خرید شده استفاده نمائید و حتما محصول خرید شده را بنویسید در غیر اینصورت ایمیلی دریافت نخواهید نمود.

اگر یک خطای فنی در این سایت رخ داد.شماره مستقیم فروشگاه 03532330313-03532334146 می باشد.

فقط مربوط به سفارشات خارج از کشور می باشد